ReadyPlanet.com
Acrylic กันซึม

 

                    

                                                   

       Acrylic (กันซึม)

            Acrylic  หรือกันซึมดาดฟ้า                                 
            ใช้ทาดาดฟ้าหลังคาพนังรางน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

                            
           
คุณสมบัติมีดังต่อไปนี้ 

               Acrylic เป็นวัสดุทากันซึมประเภทอะครีลิก  สำหรับผนังหลังคาและดาดฟ้า  

หลังจากแห้งจะมีลักษณะคล้ายแผ่นยางซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำทีความยึด

หยุ่นตัวได้มากกว่า 5 เท่า  จึงไม่เกิดปัญหาเมื่อโครงสร้างมีการยืดหรือหดตัว  Acrylic  

ใช้ท่าเป็นระบบ 3 ชั้น  สามารถกันน้ำได้ 100%  เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นไฟเบอร์  

สำหรับงานดาดฟ้าหรือหลังคาคอนกรีตที่ต้องการระบบกันซึมที่มีความทนทานเป็นพิเศษ  

ทนต่อสภาพอากาศที่รุ่นแรงและรับแรงเสียดสีจากการสัญจรได้  ทา Acrylic เพียง 2 ชั้น   

สามารถอุดรูพรุนบนพื้นผิว  เพื่อป้องกันการรั่วซึมและปกป้องโครงสร้างจากมลภาวะ  

ทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น